Leave It To Us AB

 

Leave It To Us AB, eller Litu som det förkortas, är ett konsultföretag med två anställda.

Konsultverksamheten innefattar projektledning, ekonomistyrning och andra former av ledarskapsuppdrag.

Kontaktuppgifter:

Susanne Hedlund (ekonomi, företagsbildning, specialitet assistansverksamhet)
susanne@dalec.se
070-567 98 57

Bosse Hedlund (projektledning, ledarskap)
bosse@litu.se
070-521 96 16